Εγκατάσταση φυσικού αερίου

  • Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας φυσικού αερίου τεχνολογίας συμπυκνωμάτων για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.
  • Γραμμή φυσικού αερίου σύμφωνα με τον κανονισμό και τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας.
  • Εγκατάσταση σωληνώσεων σύνδεσης επιτοίχιας μονάδας με το κολεκτέρ.
  • Εγκατάσταση σωληνώσων σύνδεσης ζεστού νερού χρήσης με την επιτοίχια μονάδα.
  • Μηχανολογική μελέτη και αίτηση στην ΕΔΑ.
  • Ηλεκτρολογική σύνδεση και έναυση της εγκατάστασης.

2.000€

χωρίς Φ.Π.Α

* Ισχύει για μέγιστη απόσταση σωληνώσεων 6 μέτρα από μετρητή αερίου μέχρι την μονάδα. Ομοίως και από την μονάδα στο κολεκτέρ, όπως και το ζεστό νερό χρήσης στην μονάδα. Περιορισμένος αριθμός έργων